Den nye GEZE Powerturn IS/TS


En helt ny tolkning av vår Powerturn slagdørautomatikk

POWERTURN

En sterk spesialist og ekte lagspiller

Dette er et sterkt eksempel på "universal design" - made in Germany: Den automatiske slagdøråpneren Powerturn  åpner store og tunge dører med inntil 600 kg dørbladvekt sikkert og pålitelig. For branndører inntil 300 kg er "den kraftige" fra GEZE også en god løsning. Den lave byggehøyden gjør samtidig at den lett tilpasser seg designet på døren. Den unike Smart swing funksjonen gjør det lett å passere døren manuelt - for alle og til enhver tid.

Enten det skal være en sikker RWA-løsning eller en kompleks sikkerhetssluse: Som den ekte lagspilleren den er, kan "den sterke" fra GEZE integreres fleksibelt i forskjellige typer systemer; tilpasset og produktovergripende.


Finn mer spennende info: Planlegger du slagdørsautomatikk, betjener du bygninger der slagdørsautomatikk er nødvendig eller installerer du automatiske slagdørsautomatikker?

Vår kraftigste drivenhet – tolket på nytt

Nye GEZE Powerturn IS/TS

 

En to-fløyet slagdør, der gangfløyen hovedsakelig benyttes: For dette brukstilfellet – for eksempel på skoler eller klinikker – tilbyr GEZE deg nå en kombinasjon av slagdørsautomatikk og dørlukker som attraktiv variant for to-fløyede dører. Denne "kombinasjonen" tolker styrkene til Powerturn slagdørsautomatikken på nytt.

Nye GEZE Powerturn IS/TS kompletterer vår Powerturn-portefølje. Systemet for to-fløyede anlegg er utstyrt med slagdørsautomatikken GEZE Powerturn på gangfløy og en mekanisk dørlukker GEZE TS 5000 L eller GEZE TS 4000 på skåtefløy.

Dørsystemet tilbyr ikke bare i funksjonell hensikt, men også utseendemessig et enhetlig utseende. Med byggehøyde på kun sju centimeter tilpasser GEZE Powerturn seg enhver monteringssituasjon. Innovativ teknikk og optikk forbinder varianten Powerturn F/R-IS/TS for dørsystemet, da røyksentralen ikke er synlig integrert i dekselet. Under dekselet for drivenhetene ligger også den nødvendige koordineringen for bruk på branndører. Den garanterer at begge dørbladene etter åpning, f.eks. ved rømning i en nødsituasjon, igjen lukkes problemfritt og kontrollert.

Det smarte GEZE monteringssystemet gjør det dessuten mulig med en ukomplisert, kraftsparende og sikker montering av Powerturn. Også igangsettingen av dørlukkeren gjennomføres problemfritt av lukkekraften som stilles inn foran på lukkerhuset. Takket være den optiske styrkeindikatoren kan også den innstilte lukkekraften lett kontrolleres.

 

KEY FACTS

Sterk: Alt du må vite om Powerturn

Fordeler

 • fleksible systemkomponenter for forskjellige bruksområder
 • Smart swing funksjon for lett manuell åpning
 • for dørbladvekter inntil 600 kg ved 950 mm dørbredde
 • for dørbladvekter inntil 300 kg ved 1.350 mm dørbredde
 • lukkekraft inntil EN 7 for ekstra brede brannverndører
 • tretrinns motor med høyt moment
 • optimalisert glideskinne (rolig gange, sikker føring)
 • sikker åpning og lukking under vanskelige forhold
 • kun 7 cm monteringshøyde
 • integrert røykmelder i varianten Powerturn F/R
 • oppfyller alle gjeldende normer og sikkerhetsstandarder
 • er miljødeklarert (EPD)
 • svært pålitelig : TÜV godkjent for 1.000.000 sykluser

 

Mer om Smart swing funksjon>>


Hvilken Powerturn-variant dekker ditt behov optimalt?
Her finner du en oversikt over vår slagdørsautomatikker for sammenligning:

Tekniske data


Variant Powerturn
1-fløyet/
2-fløyet
Powerturn
F
Powerturn
F-IS
Powerturn
F/R
Powerturn
IS/TS
Powerturn
F/R-IS
Høyde [mm] 7070 70 70 7070
Bredde [mm] 720 720 720720 -720
Dybde [mm] 130 130130 130130130
Maks. fløyvekt (1 blad) [kg] 600 600 600 600 600600
Maks. fløyvekt (1 blad) Bruk til branndører [kg] 600 600 600 600 600600
Hengselmål min.-maks. [mm] 2-fløyet, arm 1.600 – 3.200 1.600 – 3.200 1.600 – 3.200 1.600 – 3.200 1.270 – 3.2001.600 – 3.200
Hengselmål min.-maks. [mm] 2-fløyet, glideskinne 1.600 - 3.200 1.600 - 3.200 1.600 - 3.200 1.600 - 3.200 1.380 - 3.0001.600 - 3.200
Dørblad bredde min.-maks. [mm] 800 - 1.600 800 - 1.600 800 - 1.600 800 - 1.600 470 - 1.600800 - 1.600
F-godkjenning - ja ja ja jaja
Mekanisk
lukkesekvensregulering
- - ja - -ja
Glideskinne
og/eller arm
Glideskinne,
arm
Glideskinne,
arm
Glideskinne,
arm
Glideskinne,
arm
Glideskinne,
arm
Glideskinne,
arm
Smart swing funksjon ja ja ja ja jaja

Også våre kunder vurderer den utmerkede Powerturn slagdørsautomatikken:

DØRKALKULATOR

Bestem bruksområdet for Powerturn
inntil 600 kg

Bruk skytefeltet eller skriv verdiene dine
rett inn i riktig felt.
Dørbredde (mm)
Dørvekt (kg)
Dine opplysninger:
Kun heltall
mm
kg
for beregning av vindbelastning: mm
Utvide dørdata
for godkjente monteringstyper:
°

Dine opplysninger:

Dørbredde- mm
Dørvekt- kg
Dørhøyde- mm
Vindbelastning / dynamisk trykk- m/s
Åpningsbredde- °


Resultat:

Åpentider
inntil 90° åpningsvinkel- s
inntil 900 mm fri passasjebredde- s

Vindbelastning og EN-klasser for godkjente monteringstyper


Montering over dør

Karmmontasje på hengselside rulleskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Karmmontasje motsatt hengselside glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Karmmontasje motsatt hengselside armsystem

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 6-7
Ikke tillatt for de angitte verdiene
Dørbladmontering

Dørbladmontasje på hengselside med glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Dørbladmontasje motsatt hengselside med glideskinne

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 4-6
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Dørbladmontasje på hengselside armsystem

Vindbelastning / dynamisk trykk (maks)
Trykk- Pa
Vindstyrke- Bft
Vindhastighet- m/s
 
Tillatte EN-klasserEN 6-7
Ikke tillatt for de angitte verdiene

Merknader

Powerturn er tillatt for bruk på branndører på maks. 600 kg. Opplysningene om åpentider gjelder en dør av riktig type uten vindbelastning. Maksimalt tillatt vindbelastning eller dynamisk trykk for hver monteringstype avhenger sterkt av andre dørelementer som f.eks. tetninger, låser, børster osv.

For karmmontasje motsatt hengselside med rulleskinne må beregnet åpnetid økes med ett sekund (min. åpnetid = beregnet åpnetid + 1 s).

Lukketiden må økes med ett sekund i forhold til åpnetiden, uansett monteringstype (min. lukketid = åpnetid + 1s).

Alle opplysninger gjelder automatisk drift.


Gå ganske enkelt inn gjennom døren

Bare gå gjennom døren

Med Powerturn er det heller ikke noe problem å åpne døren manuelt. Det skyldes den unike energiakkumulatoren. Fjæren, som garanterer sikker lukking i tilfelle brann, forspennes en gang og holdes i denne stillingen. Deretter må den ikke beveges ved hver gjennomgang. På denne måten kan også store og tunger dører åpnes av alle, nesten uten bruk av kraft. Men motoren er likevel alltid "ansvarlig" og lukker sikkert dersom det oppstår brann. Viktig er også at Smart swing funksjonen reduserer energikostnadene - både i "fast åpen"-stilling og når den er i drift.


Din kraftigste drivenhet

Oppdag fordelene med vår Powerturn slagdørsautomatikk

Oppdag hvorfor vår automatiske slagdørsautomatikk Powerturn også er det riktige valget for deg. Er du planlegger, bruker eller installatør?

PLANLEGGING

Min sterkeste drivkraft?


Formfrihet!

Sterk: for individuell Design

Imponerende fasader, representative innganger eller mektige innvendige dører: Powerturn er multifunksjonsløsningen. Uten problem beveger den de store og tunge dørene - med én eller to fløyer - og kan tilpasses alle monteringsforhold takket være et diskret design og bare 7 cm høyde.

Dermed gir den næremest grenseløs frihet til å gi bygningen den Utformingen du vil - samtidig som alle sikkerhets- og komfortaspekter blir tatt hensyn til.


Eksperter for  planlegging og rådgivning
GEZE Norge – norge.se(at)geze.com
 

Arkitekt-hotline
+47 63 95 72 00 – Kl. 08:00 til kl. 16:00


DRIFT

Min sterkeste drivkraft?


Barrièrefrihet!

Sterk: for barrièrefrie løsninger

For barn eller personer med bevegelsesutfordringer: Powerturn døråpner gir komfort og sikkerhet for alle. For selv tunge og store dører - som f.eks. brannverndører - åpnes lett av alle - automatisk eller manuelt. Dette er mulig med den unike Smart swing funksjonen. Den er ikke bare et "sterkt" eksempel på universal design, men møte også alle krav til såkalt inklusjon. Det vil si: Alle menneskers rett til å kunne bevege seg uhindret overalt.


Eksperter for  vedlikehold og opplæring:
GEZE Norge – norge.se(at)geze.com


MONTERING

Min sterkeste drivkraft?


Monteringsfrihet!

SYSTEMINTEGRERING

Sterk: for mange forskjellige Løsninger

Eksperter for skreddersydde løsninger:
GEZE Norge – norge.se(at)geze.com

Powerturn som systemkomponent

Powerturn er en fleksibel komponent som lett lar seg integrere i forskjellig scenarier - alt etter hva du har behov for. I kombinasjon med dørsentraler som GEZE TZ 320, som brukes til overvåkning av rømningsdører med nettverksfunksjon, eller som del av et komplekst slusesystem: Powerturn er ikke bare en "sterk" spesialist, men også en sann lagspiller.

GEZE tilbyr produktovergripende systemer og kan hjelpe deg til å realisere alle spesielle ønsker - skreddersydd og individuelt.

Den sterke drivenheten:

 • kan brukes i flukt- og rømningsveier
 • kan integreres som luftinntak i RWA-systemer eller inngå som en del i naturlige utluftingssystemer
 • kan styres som en del av GEZE slusesystem
 • kan sammenføres med låser og dørsentraler fra GEZE eller andre produsenter
 • er forberedt for BACnet implementering og kan legges inn i alle bygningsautomatiseringssystemer

Sterk: for fleksibel montering

Enkel montering med lite utstyr: Powerturn kan monteres på seks forskjellige måter med bare én type motor. For eksempel montering på karm / dørmontering med arm eller glideskinne - på hengsel- eller karmsiden. Og det trengs bare én Drivenhet.

Det reduserer lagerholdet samtidig som det smarte GEZE monteringssystemet gjør prosessen enklere for montøren.


NEDLASTINGER

Det dreier seg om Powerturn

Produkt- og serviceinformasjon

Powerturn folder
pdf

Brosjyre automatiske slagdørsystemer (EN)
pdf

Product declaration DGNB Powerturn
pdf

Product declaration LEED Powerturn
pdf

 

Anbudstekster

Anbudstekster (EN)
zip

 

Monteringsinformasjon

Powerturn integrert lukkemekanisme (EN)
pdf

Powerturn sensorglideskinne (DE/EN)
pdf

Powerturn
pdf

Powerturn integrert røykmelder F/R (DE/EN)
pdf

Powerturn montasjevinkel (DE/EN)
pdf

Powerturn åpnebegrenser (DE/EN)
pdf

Powerturnadapter for arm og sikkerhetssensor (DE/EN)
pdf

 

Koblingsskjemaer

Koblingsskjema Powerturn
pdf

 

Tegninger

Tegninger Powerturn
zip

 

Brukermanualer

Brukerhåndbok Powerturn
pdf

 

Sertifikater og godkjenninger

EC declaration of incorporation for Swing operators
pdf

EU-declaration of conformity for Swing operators
pdf

Type Approval Certificate TÜV - Annex Sensor list
pdf

Type Approval Certificate - Door drive for swing doors
pdf

 

Presse

Pressemelding om EPD-godkjenningen (EN)
pdf

KONTAKT

Vi vil gjerne hjelpe deg videre!

Kontaktformularet

GLOBAL Kontakt NO

Kontakt NO

*Pliktfelt
**Dataene som overføres blir ikke kryptert.

Datenschutzerklärung*

GEZE Newsletter

Hold deg orientert!

Med GEZE Newsletter informerer vi deg regelmessig om nye produkter og innovasjoner fra oss.

Til Newsletter registrering >> Finner du ikke den du ser etter?
Da bruker du kontakformularet >>

Eller tar kontakt med GEZE Norge på:

Tlf.: +4763957200
Faks: +4763957173
E-post: norge.se(at)geze.com


 
top